Vårens ryddeaksjon 2021

Porsanger kommune minner om den årlige ryddeaksjonen.

Aksjonen skjer i uke 18 og 19, dvs. fra og med torsdag 6. mai til og med Onsdag 12. mai 2021. Vi kan da vise frem et ryddig tettsted til årets nasjonaldag.

Lag, foreninger og bedrifter i Porsanger oppfordres herved til å sette av noen timer til opprydding på egen tomt, i sentrum og sentrumsområder.

Alle som deltar i ryddeaksjonen vil være med i trekningen av en premie på kr. 3000,-

Meld på et ryddelag og si hvor du/dere vil rydde. Alle foreninger, skoleklasser, idrettslag, grendelag og andre organisasjoner kan vinne premien. Eventuelle privatpersoner eller bedrifter som vinner må velge en eller flere lokale ideelle aktører å gi premien til.

  • Ryddelaget kan melde seg på til ryddeaksjonen@porsanger.kommune.no
  • Det er i hovedsak flygesøppel som skal samles inn. Det forventes at alle privatpersoner og bedrifter holder det ryddig rundt egen eiendom. Kommunen vil være behjelpelig med ekstra søppelsekker og innhenting. I år skal det kun benyttes sorte søppelsekker. Flygeavfall som papp & papir, plast, isopor og lignende samles inn. 
  • Søppelsekker kan hentes på uteseskjonen i Lakselv. 
  • Sekkene med søppel knytes igjen og plasseres langs hovedveien i Lakselv sentrum fra rundkjøringen til krysset Klemetstadveien, samt Kirkeveien.
  • NB! Det er kun mulig å levere flygesøppel. Sekker med løv og gress vil ikke bli kjørt bort av kommunen. Dette må huseier / tomteeier selv frakte bort til Gairasmoen avfallsanlegg.
  • Dersom det blir stående sekker igjen, ber vi om å bli underrettet på tlf. 905 54 993.
  • Avfallssekker som er plassert langs de to rodene i Lakselv hentes av kommunens egne biler under aksjonen på onsdag 12. mai mellom kl. 1200 - 1500. 

Kontaktpersoner vedr. ryddeaksjonen:

   • Jonny Olsen tlf. 905 54 993

   • Eventuelt servicekontoret, tlf. 784 60 000