Les om studietilbudet SAM-1031 her: https://uit.no/utdanning/emner/emne/671063/sam-1031

Kurset følger samme studieplan som innføringskurset ved UiT Norges Arktiske Universitet (SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1) slik at de som ønsker det, kan ta eksamen ved UiT.

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Kurset er 4 dager i uka – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i ukene 3 -7-11-17 -21 pluss 2 forberedende og 1 eksamensdag. Eksamensdato blir kunngjort senere.

Alt i alt 5 samlinger. Hver samling er fra kl. 09.00-14.00

Arbeidskrav: 3 skriftlige og 1 muntlig oppgave til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform: En femtimers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen 40 %.

             Søking, registrering og opptak ved UiT Norges Arktiske Universitet:

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp), må du være tatt opp som student ved UiT.

Du søker elektronisk via Søknadsweb (lokalt opptak). Logg inn med bank-ID og trykk: Enkeltemner > Enkeltemner, bachelornivå > 9199 enkeltemner (ikke realfag). Søknadsfristen er 1. desember. Link: https://kursa.oahpa.no/studeanttaide/som-uit-student/

 

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (625,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. februar.   Hvis du ønsker å ta eksamen ved UiT, les mer her https://uit.no/utdanning/opptak

 

For mer info send mail til Samisk språksenter eller ring 92 20 56 04.