Starter opp mandag 16. januar kl.09.00 på Samisk språk- og kultursenter i Lakselv.

Påmelding: Send også mail med påmelding til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no
Hvis du ønsker å ta eksamen og få studiepoeng, søker du også opptak innen 1.12.22 og registrerer deg ved UiT i Tromsø. Mer utfyllende informasjon lenger nede på siden.

Les om studietilbudet SAM-1031 her: http://kursa.oahpa.no/   https://uit.no/utdanning/emner/emne/766182/sam-1031

Kurset følger samme studieplan som innføringskurset ved UiT Norges Arktiske Universitet (SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1) slik at de som ønsker det, kan ta eksamen ved UiT.

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Kurset er 4 dager i uka – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i ukene 3 -7- 11 - 16 - 21 pluss 2 forberedende og 1 eksamensdag. Eksamensdato blir kunngjort senere.

Alt i alt 5 samlinger. Hver samling er fra kl. 09.00-14.00

Arbeidskrav: 3 skriftlige og 1 muntlig oppgave til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform: En femtimers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering av eksamene.

             Søking, registrering og opptak ved UiT Norges Arktiske Universitet:

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp), må du være tatt opp som student ved UiT.

Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb (lokalt opptak), 9199 enkeltemner (ikke realfag). Søknadsfristen er 1. desember. Link: https://kursa.oahpa.no/studeanttaide/som-uit-student/

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (ca. 625,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. februar. 

For mer info send mail til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no eller ring 92 20 56 04.