Påmelding: Send mail med påmelding til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no
Hvis du ønsker å ta eksamen og få studiepoeng, søker du også opptak og registrerer deg ved UiT i Tromsø. Mer utfyllende informasjon lenger nede på siden.

Les om studietilbudet SAM-1034.

Kurset følger samme studieplan som innføringskurset ved UiT Norges arktiske universitet, slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Kurset er 4 dager i uka – mandag – tirsdag – onsdag og torsdag i ukene 35 – 38 – 42 – 46 og 49 pluss 2 forberedende dager og 1 eksamensdag. Eksamen i desember. Eksamensdato blir kunngjort senere.

Alt i alt 5 samlinger. Hver samling er fra kl. 09.00-14.00.

Arbeidskrav: 3 oppgaver til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform: muntlig eksamen i inntil 20 minutter.

Søking, registrering og opptak ved UiT Norges arktiske universitet:

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp.), må du være tatt opp som student ved UiT.

Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb (lokalt opptak), 9199 enkeltemner (ikke realfag). Søknadsfristen er 1. juni. men dette forplikter deg ikke til å ta eksamen.

Les mer her.

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (ca. 600,-) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon.

Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. september.

For mer info send mail til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no eller ring 92 20 56 04.