Samisk språk- og kultursenter starter samisk nybegynnerkurs høsten 2021. Kurset er på 130 timer og har fokus på språkopplæring gjennom praktiske og muntlige aktiviteter.

Starter opp mandag 23.august kl:09.00 på Samisk språk- og kultursenter i Lakselv.

Du søker inn på opptak og registrerer deg ved UiT Tromsø. Mer utfyllende informasjon lengre nede på siden.

Les om studietilbudet, SAM-1034 SAM-1034 | UiT

Kurset følger samme studieplan som innføringskurset 1 til UiT Norges Arktiske Universitet, slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT.

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Arbeidskrav: 3 skriftlige og 1 muntlig oppgave til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform: muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen 40 %.

Kurset er 4 dager i uka – Mandag - tirsdag – onsdag og torsdag i ukene 34 - 37 – 41 - 45 og 48, eksamen blir i uke 50 dag blir kunngjort senere, 2 forberedende og 1 eksamensdag, dette blir bestemt senere fra UiT når sensor er klargjort.

Alt i alt 5 samlinger. Hver samling er fra kl. 09.00-14.00.

Søking, registrering og opptak ved UiT Norges Arktiske Universitet:

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp.), må du være tatt opp som student ved UiT. Du søker opptak til enkeltemne, søknads kode 9199 enkeltemne (ikke realfag). Søknadsfristen er 1. juni.

Sjekkliste for nye studenter finner du her: https://uit.no/utdanning/sjekkliste 

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (590,- kr) og undervisnings- og eksamens melde deg i SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. september.  Du søker elektronisk her :https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711492 For mer info send mail til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no eller ring 92 20 56 04.