Starter opp mandag 26.august kl. 09.00 på Samisk språk- og kultursenter i Lakselv. 

Påmelding: Send mail med påmelding til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no 
Hvis du ønsker å ta eksamen og få studiepoeng, søker du også opptak og registrerer deg ved UiT i Tromsø. Mer utfyllende informasjon lenger nede på siden.

Les om studietilbudet, SAM-1034: http://kursa.oahpa.no/ https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=765090

Kurset følger samme studieplan som innføringskurset ved UiT Norges arktiske universitet, slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Kurset er 4 dager i uka – mandag – tirsdag – onsdag og torsdag i ukene 35 – 39 – 44 – 47 og 50 pluss 2 forberedende og 1 eksamensdag i uke 50. 

Alt i alt 5 samlinger. Hver samling er fra kl. 09.00-14.00.

Arbeidskrav: 3 oppgaver til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform: muntlig eksamen i inntil 20 minutter. 

Søking, registrering og opptak ved UiT Norges arktiske universitet:

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp.), må du være tatt opp som student ved UiT. 

Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb (lokalt opptak), 9199 enkeltemner (ikke realfag). Søknadsperioder Enkeltemner i høstsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 20. juli til 9. august. https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#kapittel_711477

 

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (ca. 600,-) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. september. 

For mer info send mail til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no eller ring 92 20 56 04.