Porsanger kommune er koblet på den digitale portalen for bekymringsmeldinger. Det betyr at både privatpersoner og offentlige instanser trygt kan sende bekymringsmeldinger digitalt til barneverntjenesten her.

Slik fungerer portalen

Portalen består av to ulike elektroniske skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte. Velg om du er privat melder eller offentlig melder. 

For at meldingen skal komme til riktig barneverntjeneste velger du kommunen barnet bor i. Er du usikker på hvor barnet bor, velger du den kommunen barnet var da du opplevde bekymring.

Du får nå valg om å logge deg inn i portalen. Man kan ikke melde bekymring anonymt via portalen. 

For å logge inn på portalen benyttes BankID. Fyll ut meldingen og trykk send for å sende inn bekymringsmeldingen.

Bekymringsmeldingen blir deretter sendt elektronisk til valgte barneverntjeneste.

For offentlig melder, så kan ferdig utfylt bekymringsmelding printes ut for journalføring i eget arkiv.

Informasjon fra KS

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.