Porsanger kommune følger de nasjonale retningslinjene om skjenking siden smittesituasjonen ikke tilsier behov for strengere praksis enn det nasjonale helsemyndigheter legger opp til.