Porsanger kommune opphever karantenen for klasse 10B ved Lakselv ungdomsskole og VG-1 studiespesialisering ved Lakselv videregående skole fra i dag 25. mars.