Sist oppdatert 14. okt. 2020 kl. 22:36

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Mer info om skoler og oppvekstsentre finner du til hyre på siden

Skoler og oppvekstsentre- PPT

Pedagogisk - psykologisk tjeneste -PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Porsanger kommune er organisert i en interkommunal tjeneste; PPD for Midt-Finnmark IKS. Eierne er Berlevåg, Gamvik, Lebesby og Porsanger kommune. Hovedkontoret ligger i Lakselv. I Porsanger er det to spesialpedagogstillinger. I tillegg kommer leder, merkantil og ½ logopedstilling som dekker alle eierkommunene. Telefonnummer til kontoret er 78 46 04 67. Leder er Irene Fiskergård, tlf 48 50 42 38.

PPT er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6. Vi har ansvar for barn 0-16 år og for voksne med rett til voksenopplæring.

På vår hjemmeside http://www.mfppd.no/ finner man mer informasjon om hvordan vi kan kontaktes, samt henvisningsskjema for barnehage og grunnskole. Foresatte og spesialisttjeneste kan også henvise ved bruk av samme henvisningsskjema.