det meldes om dårlige beiteforhold og at rovdyr herjer i flokken og på bakgrunn av dette er det nødvendig å forlenge stenginga en uke. Løype 23 er stengt til og med 13.03.2023

23c er åpen med sideløype til Laksevann. OBS. Sideløype til Varrebohki er stengt.