Skuterløype nr 5 i området Ytre Billefjord til Beatnatjávri (Hundvann) stenges i perioden 19. april til den 26. april.

Bakgrunnen for stengingen:
Det nærmer seg kalving og i denne perioden vil det være behov for at dyrene for ro. Etter en lang vinter med mye foring av dyrene er det viktig at det ikke er motorisertferdsel i dette området. Igjennom vinteren er reinen blitt foret med kraftfor og når den hører skuterlyd vil den følge etter denne da den tror at den vil få mat. Dette vil skape store utfordringer, da reinen kan trekke etter "matlyden" og vil kunne spre seg over store områder. 
Det vil også i tiden fremover komme andre flokker som skal videre nordover og det er en kritisk periode hvor man vil unngå sammenblanding av flokker.