Situasjonen og tilrådningene endrer seg raskt. Følg derfor med på sentrale myndigheter sine temasider.

Beredskapsledelsen følger utviklingen kontinuerlig. Porsanger kommune vil ved et lokalt utbrudd presisere hva som er føringer og retningslinjer som vil gjelde i kommunen i samråd med kommuneoverlegen. Kommunen følger de nasjonale anbefalingene og råd.