Porsanger kommune er i gang med planleggingen av 17. mai 2022. Frivillige lag og foreninger i Porsanger kan nå søke om tilskudd til 17. mai arrangementer. 
Det gis tilskudd til et arrangement i hvert område.