Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd.

Her finner du film om hvordan søke.

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL finner du her. 

 

Les mer om ordningen og linke til søknadsskjema finner du her.