Vi skal rydde søppel langs sjøkanten på vestsiden av Porsangerfjorden innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap.

 

Varighet: 3 uker Uke 27, 32 og 33

Antall jobber: 3

Sted: Sandvikhalvøya i Porsangers utvalgte kulturlandskap

 

Krav:

  • Må være over 15 år
  • Kunne jobbe selvstendig og i gruppe
  • Kunne håndtere fysisk arbeid

Ungdom fra Porsanger kommune vil bli prioritert.

Transport til og fra området organiseres.

 

Søknadsfrist: 29.05.2022

 

Søknad sendes: postmottak@porsanger.kommune.no merket med Strandrydding for ungdom 2022 og oppgi saksnummer 2022/888

Ansettelsesforhold: timesbasis inntil 112,5 t. Arbeidskontrakter uke 27, 32 og 33.

Lønn etter avtale basert på nasjonale satser. Ansatt i Porsanger kommune, kommunalteknikk og samfunnsutvikling.

 

For nærmere opplysninger ta kontakt med kontaktperson i kommunen:

Jordbrukssjef, henvendelse sendes på e-post til ingrid.golten@porsanger.kommune.no