Porsanger kommune skal nå i gang med den årlige rullering av den kommunale anleggsplanen for kultur og idrett. Dette er den delen av kommunedelplanen som viser hvilke idretts- og kulturanlegg som prioriteres rehabilitert eller etablert i Porsanger de neste årene.  

For å kunne søke om delfinansiering til rehabilitering og/ eller nyetablering av slike anlegg via spillemidlene, er det et vilkår at anlegget skal være tatt inn i den kommunale anleggsplanen (se bestemmelser). Porsanger idrettsråd er mottaker av innspill og vil etter gjennomgang komme med sitt forslag til kommunen. 

 

Frist for innsendelse til Porsanger Idrettsråd: 16. august 2021.

Innspill skal sendes til Porsanger Idrettsråd pr. e-post: porsangerir@gmail.com 

Klikk her for vedlagt "Idrettens anleggsplan for 2021", vedtatt av kommunestyret en 17.12.2021.