Lakselv:

  • Gatelysene er nå påskrudd i deler av Lakselv. Det er fortsatt feil på veilysene på Saarela-området og Porsanger kommune vil forstette feilsøking der.

Børselv

  • Feilen er lokalisert til Ringveien hvor gatelysstyringen er defekt i en høyspentstolpe. Porsangerr kommune vil ha dialog med kraftlaget på dette i morgen for å løse utfordringen dette medfører.
  • Rettetid er pr idag uavklart og kommunen vil komme tilbake med mer informasjon når det foreligger.