Status pr. uke 11

Vaksinering med Pfizer går som normalt. I uke 11 settes 42 doser og i uke 12 settes 66 doser. Leveranse av vaksiner varsles ca. en uke fram i tid.

Oppdatert informasjon om distribusjon finnes her: (Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr - FHI).

Status pr. 16.03.21:

Prioriteringsgrupper Aldersgrupper Status
1 Institusjoner Fullført
2 85+ Fullført
75-84 år Kartlagt, pågår vaksinering
4 65-74 år og personer mellom 18-24 med høy risiko Kartlagt
5 55-64 år med underliggende sykdommer Kartlagt
6 45-54 år med underliggende sykdommer Kartlagt
7 18-44 år med underliggende sykdommer Kartlagt
8 55-64 år Kartlegging pågår
9 45-54 år Kartlegging pågår

Om vaksinene

Pfizer:

Pfizer-vaksinen settes i to doser med 6 ukers intervall. For mer informasjon: Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - FHI

Astra Zeneca:

AstraZeneca-vaksinen settes i to doser med 9-12 ukers intervall. For mer informasjon: Vaksine mot koronavirus – COVID-19 Vaccine AstraZeneca - FHI

11/3: Vaksinering med AstraZeneca er foreløpig satt på pause av norske myndigheter. Dette for å for å undersøke rapporterte bivirkninger. Nærmere informasjon om bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca vaksinasjon finner du her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/nar-skal-lege-oppsokes/#

Hvem skal vaksineres først?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Vi følger FHI sine prioriteringer for hvilken rekkefølge det vaksineres, og starter med de eldste. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI

Ønsker du å ta vaksine?

Porsanger kommune er ferdig med kartlegging av prioriteringsgruppene 1-7. Dersom noen i disse gruppene fortsatt ikke har blitt kontaktet, ta kontakt med vaksineringesteamet på telefon 48503563 eller via skjema et under

Kartlegging pågår i prioriteringsgruppe 8 (55-64 år) og 9 (45- 54 år). Innbyggere i disse prioriteringsgruppene bes spesielt registrere seg for vaksinering.

Her kan du registrere deg for vaksinering, klikk her for å registrere deg!

 

FHI anbefaler å ikke vaksinere personer under 18 år.

Er du over 18 år og ønsker å ta vaksine skal du foreløpig ikke ringe kommunen eller fastlegen for å bestille time for vaksinering. Du vil få informasjon om hva du skal gjøre når det nærmer seg din tur. Dersom du ønsker å ta vaksinen, - og du har mottatt beskjed om at din tur nærmer seg, -så finner du skjema for registrering nedenfor.