Nye smittetilfeller 01. desember 0
Personer i isolasjon 2
Innlagt på sykehus/sykehjem 2
  • Hold avstand!
  • Vær nøye med hygienen.
  • Forsøk å begrense antall nærkontakter.
  • Ha lav terskel for å bruke munnbind i større forsamlinger, på butikker og arrangementer der man ikke kan holde 1 m avstand.
  • Hold deg hjemme om du er syk! Dette gjelder selv om du er fullvaksinert.
  • Test deg om du har symptomer! Dette gjelder selv om du er fullvaksinert.

Den eldre aldersgruppen og uvaksinerte, bes om å være ekstra nøye med å følge smittevernrådene.
Arrangementer kan gjennomføres, men det bes om at det utøves forsiktighet ved å holde avstand, eller bruke munnbind.

Anbefalinger er ikke lovpålagte regler, men anmodninger fra kommunen og fra Folkehelseinstituttet og Statsforvalter.

Idrett og aktivitet for barn og unge, gjennomføres som normalt.

Beredskapsledelsen følger sitasjonen nøye i tiden fremover.