Bakgrunn:

Det har vært feil på veilysne i Børselv stort sett gjennom hele vinteren. Dette har medført at lysne har kommet og gått i dette området. Feilen har vært på ledningsnettet og det har vært gjort mange forsøk på å få dette rettet. Porsanger kommune skulle ut med lysopreatør for 3 uker siden. Grunnet covidsituasjonen har dette medført forsinkelser og arbeidet er dermed ikke utført. 

Veien videre:

Porsanger kommune vil starte utbedringen når telen i bakken har gitt seg.

Vi beklager at feilen har kommet tilbake igjen og vil utbedre denne mot sommeren.