Porsanger kommune kan melde om at gatelysene langs E-6 gjennom sentrum mot Saarela er i orden. 

Veilysene på Smørstadbrinken, Saarela og Klemetestad har kommunen ikke klart å avdekke feilen. Dette arbeidet vil starte opp igjen på mandags morgen. 

Porsanger kommune beklager ulempen dette medfører.