Børselv

Kommunen har hatt entreprenør på stedet i dag uten at det har ført til at lysene er i orden. Rettetid fortsatt ukjent og kommunen vil oppdatere på nettsiden når feilen er avdekt og komme tilbake med forventet rettetid.

Lakselv

Det er fortsatt feil på veilysene i Lakselv-omegn og man har ikke klart å lokalisere feilen. Veilys som er berørt er E-6 sentrum mot Saarela, Smørstadbrinken, Klemetsatdveien og Saarela. Kommunen har entreprenør ute å feilsøker og dette vil fortsette utover kvelden. 

 

Vi beklager ulempen dette mefører.