Vannlekkasjen er nå funnet og arbeidet med å rette opp er startet.

Arbeidet vil ta ca 3 timer, og vil medføre at kommunen må stenge vannet mellom kl 15:30 og 19:00.