på grunn av mye rein i området og pågående beitekrise ser vi oss nødt til å fortsatt holde stengt området fra billavarri - Gottetjàvri fram til 04.05.2024.  De ordinære skuteerløypene vil ikke berøres. Dette gjelder de som har fått innvilget dispensasjon i dette området. Kommunen henstiller publikum om ikke å ferdes med skuter i området i denne perioden. Vi vil samtidig minne om at det ikke er noen offentlige godkjente snøskuter i området.

Legger ved en fin "bruksanvisning" om dere treffer på rein i løypa.

  1. Snu hvis du ser reinsdyr. 
  2. Kan du ikke snu? Gå i annen retning eller vent til reinen har trukket vekk.
  3. Ha hunden i bånd
  4. Ser du spor i snøen, vær oppmerksom.
  5. Ser du én rein, vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere rein i området.
  6. Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumringen. Rein blir paralysert av lyset.
  7. Kjør vekk hvis reinen trekker mot snøskuteren. (Rein kan tro du kommer med fôr.)