Sterk og Stødig er et nyoprettet helsefremmende nærmiljøtilbud for seniorer i aldersgruppen 65+, og er av tiltakene i Porsanger kommunes sektorovergripende handlingsplan for hvordan imøtekomme eldrereformen Leve hele livet. Tilbudet er et samarbeid mellom kommunens fysioterapitjeneste og frivilligheten. 

Om tilbudet 

Tilbudet består av gruppetrening i 60 minutter en gang i uken med fokus på kondisjon, styrke for ben og balanse. 

Gruppetimen ledes av sertifiserte Sterk og Stødig-instruktører som får oppfølging av kommunale fysioterapeuter. Porsanger kommune er i oppstartsfasen, og vil i første omgang starte opp en gruppe i Lakselv sentrum.  Tilbudet er per nå gratis for deltakere.

For deltakere 

Treningen foregår på dagtid, og konseptet følger en fast mal som tar i bruk treningsprinsipper og øvelser som har vist seg å ha effekt på beinstyrke og balanse slik at man blir sterkere og stødigere og slik være fallforebyggende.

Gruppen har plass til maks 20 personer + instruktører og krever påmelding. Alle som har meldt seg på vil bli oppringt av en fysioterapeut med noen spørsmål vedrørende balanse og gangfunksjon. 

Etter treninga er det muligheter for å delta på sosialt treff med gruppa der det kan nytes medbrakt mat (lunch) og drikke. 

Hvor vil tilbudet gjennomføres?  
Sterk og stødig gruppa i Lakselv er planlagt gjennomført hver torsdag kl. 11.15 - 12.15 i Sportshallen ("aulaen"). Gruppen vil ledes av de frivillige og sertifiserte instruktørene Bjørg H. Pedersen, Idar Liland og Janny Myrheim.   

Ansvarlig fysioterapeuter er Per Arne Østgård (mobil 48504932) og Sarah Parelius (mobil 48503563)  

Er du i målgruppa?

  • Fylt 65 år? 
  • Går du innendørs uten ganghjelpemidler? 
  • Klarer du mindre nå enn tidligere?  
  • Føler du deg ustødig i enkelte situasjoner? 

Hvis du kan svare bekreftende på disse spørsmålene, er muligens sterk og stødig noe for deg! 😊 

Påmelding 

Personer som ønsker å delta i tilbudet melder seg på ved å ta kontakt med kommunens fysioterapitjeneste på mobil 48 50 49 32 eller e-post per.ostgard@porsanger.kommune.no .

Velkommen som deltaker på Sterk og stødig.