Statsforvalteren  i Troms og Finnmark har fastsatt forskrift om utvidet jakttid for grågås for jaktsesongen 2022-2023. Det betyr at jaktsesongen for grågås i år starter 6. august. Lenke til forskriften i lovdata finner du her.

Grågås er den eneste gåsearten naturlig tilhørende i Norge som det er åpnet for jakt på i Porsanger. Det følger også stedlige restriksjoner for gåsejakten i kommunen: Jakt på grågås er kun tillatt innenfor områder markert med blått i kartet ovenfor med en sørlig avgrensing i en rett linje fra Børaselv til ytre Billefjord.

Årsaken til at jakt på gås ikke er tillatt lengre sør i Porsanger er at her er sjansen stor for å møte på den truede dverggåsa lenger sør i kommunen. Vi oppfordrer derfor alle som jakter gås i kommunen til å være oppmerksomme på hvilken art de sikter på.

Vi ønsker alle gåsejegerne skitt jakt i årets sesong!