Folkehelseinstituttet anbefaler nå at også barn og ungdom i alderen 12 - 15 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. Tilbud om vaksinen er frivillig og det er pr. nå kun vaksinen fra BioNTeh/Pfizer (omirnaty) som er godkjent for denne aldersgruppen.

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under:
• Organtransplantasjon
• Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
• Hematologisk kreftsykdom siste fem år
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
• Downs syndrom
• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

Foresatte til denne målgruppen kan sende inn forespørsel om vaksinering av barn og ungdom via kommunens hjemmeside her: https://skjema.kf.no/formsengine/?wizardId=5807&externalId=5436

Da henvendelsene behandles konfidensielt bes oppgitt i skjemaets kommentarfelt hvilket av de opplistede kriterier som er aktuell for ditt barn. Barn og unge som innfrir kriterier som oppgitt, vil settes opp til vaksinering fra august.