I Norge er det om lag 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker.

Tilfluktsrom er plassert i de områder der en regner med at behovet er størst.

Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider.

Oversikt over tilfluktsrom i Porsanger

Vi har to typer tilfluktsrom i Porsanger:

  • Tilfluktsrom som gir vern for allmennheten, ved at de som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. 
  • Tilfluktsrom som er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. 

 

Kommunen har gjennomført befaring av allmenne tilfluktsrom i Porsanger. Øvrige tilfluktsrom, både private og offentlige, vil bli gjennomgått fortløpende.

Befaringene som har vært gjort så langt, viser at alle tilfluktsrommene kan klargjøres på godt under 72 timer, som er kravet til klargjøringstid jamfør forskrift. 

 

Tiltenkt alle
Sted Eier Plasser
Porsanger Rådhus, Lakselv Porsanger kommune 211
Helsetun, Lakselv Porsanger kommune 280
Samvirkelaget/Polaris, Lakselv Coop Finnmark 500
Flerbrukshallen. Lakselv Porsanger kommune 170

 

 

Tiltenkt de som normalt oppholder seg på eiendommen
Sted Eier Plasser
Banak Lufthavn, Lakselv Avinor A/S 52
Boreal transport nord AS Boreal transport nord AS 35
Børselv skoleinternat Porsanger kommune 38
Banaksenteret, Lakselv Ninor bygg AS 230
Helsetun Psykiatri, Lakselv Porsanger kommune 50
Billefjord Skole Porsanger kommune 150
KOS Barneskole, Olderfjord   40
Lakselv Hotell Lakselv Hotell 80
Lakselv Skole / Samfunnshus Porsanger kommune 240
Mesta (Holmenveien 1), Lakselv Mesta Entreprenør AS 38
Porsangmoen Garnisonen i Porsanger 120
Velferdsbygg GP, Porsangmoen Garnisonen i Porsanger 65
Torget A/S Lakselv Tromsø Dagligvare innv. 150