Det er Porsanger kommune som avgjør om du får TT-kort eller ikke. Søknad sendes Porsanger kommune for saksbehandling. Du kan sende på e-post til postmottak@porsanger.kommune.no, eller levere på papir på offentlig servicekontor. Husk å legge ved legeerklæring. 

Du kan søke om å bli en del av TT-ordningen gjennom hele året. Søknaden vil bli behandlet i løpet av fire uker. Kort utstedes så snart søknad er behandlet hvis den blir godkjent.

Kommunen godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier. 

Bruker selv har alltid et ansvar for å informere kommunen om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

 

Søknadsskjema finner du her: TT-kort søknadsskjema Finnmark.pdf

Reglement for ordningen finner du her: TT-reglement_vedtatt Finnmark.pdf

Hvordan bruker jeg TT-kortet?

TT-kortet er et betalingskort med magnetstripe. Kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren. TT-kortet er gyldig den perioden du har fått brukergodkjenning for. Det samme kortet skal brukes i hele perioden.

Ved hvert årsskifte nullstilles beløpet i kortet og fylles med nytt tildelt beløp. Manglende eller lite bruk av TT-kortet gir ikke lavere tildelt beløp neste år.

Ved innvilgelse av fornyet brukergodkjenning skal du fortsatt bruke det gamle kortet. Nytt beløp fylles automatisk opp i kortet.

Vær oppmerksom på at kortet sperres dersom beløpet brukes opp. Det vil automatisk åpnes igjen ved neste tildeling. Kortet gjelder ikke dersom reiseretten er utløpt. Du vil få et varsel om utløp av reiseretten i forkant slik at det gis mulighet til å søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere.

I Finnmark betaler brukeren en egenandel tilsvarende honnørbillett.

Hva kan TT-kortet brukes til?

TT-kortet kan benyttes til fritidsreiser med drosje.

Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.

TT-kortet gjelder heller ikke for skole- eller arbeidsreise.

Hvor mye får jeg på TT-kortet?

Hvor mye du får påfylt TT-kortet er avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører. Tildelingssummen kan variere da fordelingen tar utgangspunkt i de årlige fylkeskommunale bevilgningene.

Hvilken brukersone tilhører jeg?

Alle brukere blir plassert i brukersoner etter hvor stor avstand det er mellom bostedsadressen og sentrum/tettsted i kommunen.

Innen kommunen får alle brukere i samme sone samme beløp.

Soner i Finnmark:

  1. 1-5 km.
  2. 5-10 km.
  3. 10-30 km.
  4. Alt over 30 km.

Når får jeg penger på kortet?

I den perioden du er godkjent som TT-bruker, vil kortet ditt bli fylt med nytt beløp hvert hele år eller halve år, avhengig av din opprinnelige godkjenning, 1. januar eller 1. juli.

Nye brukere vil automatisk få tilsendt et TT-kort med innvilget beløp. Beløpet er avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører. Det gis ikke ekstra midler utover fastsatte beløp.

Hva er saldoen på TT-kortet?

Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for alle fylkeskommuner i landet.

Du kan få opplysninger om din saldo på flere måter:

  • Ring Rogaland Taxi, telefon 51 90 90 01.
  • Via internettadresse www.rtt.no/tt. Tast inn brukernummer i det åpne feltet.
  • Sende tekstmelding (SMS) med brukernummer til 40 46 60 00. Her får man svar hele døgnet.

Klage på avslått søknad?

Kommunene godkjenner brukere av transporttjenesten. Klage på vedtak skal sendes til den kommunen som har behandlet søknaden.