Selve utlysningen finner dere HER

Søknadsfristen er 18. november 2022.    

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

 

Kontaktpersoner i Bufdir:

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere ordningens nettside.

 

Kontaktperson i Porsanger kommune:

Solveig Skarhol, tlf 92273314.  Send e-post.