Statsforvalteren har sendt ut en pressemelding til media i Troms og Finnmark:

Utbruddet av det muterte viruset i Indre Follo kommune viser alvoret i pandemisituasjonen. Myndighetene har i samarbeid med kommunene iverksatt kraftige tiltak som gjelder for ti kommuner; Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Smittesituasjonen i kommunene i Troms og Finnmark er for tiden gunstig. Våre kommuner har gjort en stor innsats for å slå ned utbrudd og følger opp TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing, karantene) på en svært god måte. Samtidig melder kommunene om betydelig slitasje på helsepersonell.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er viktig at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, slik at helsetjenesten i kommunene
har nødvendig kapasitet til å gjennomføre og trappe opp vaksinering etter hvert som det blir flere vaksiner tilgjengelig.

Unngå reiser til de ti kommunene

Med bakgrunn i dette vil Statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefale innbyggerne i våre kommuner å unngå reiser til de 10 kommunene i Oslo og Viken der det nå er satt
inn ekstra kraftige tiltak for å kunne slå ned utbruddet av det muterte viruset. 

Statsforvalterens anbefaling er et føre var tiltak for å minimere risikoen for at det muterte viruset kommer til oss og for å bidra til at kommunehelsetjenesten har de
nødvendige ressurser til å gjennomføre vaksinering som planlagt.

Porsanger kommune vil gjennomføre møte i beredskapsledelsen i morgen tidlig (mandag 25. januar) med bakgrunn i den nye smittesituasjonen i landet.