Grunneiere, foretak, lag og foreninger i området kan nå søke om tilskudd til tiltak for 2023.

Årets retningslinjer for Goarahat og Sandvikhalvøya finner du ved å trykke her, og utkast til handlingplan her.

Søknaden sendes inn digitalt, her finner du skjema; https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

Tiltak som gis tilskudd kan være

  • restaurering og skjøtsel av arealer
  • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
  • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
  • formidling
  • nødvendig planlegging av tiltak
  • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
  • kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier
  • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen 

Mer om ordningen finner du her.