For 2 år siden ble det utført en større utbedring ved at fliser på den grunne delen av bunn på bassenget ble fjernet og erstattet med epoxy. Høsten 2022 oppsto det atter en gang nye problemer med løse fliser på bunnen av den dype delen i bassenget. Januar 2023 ble det derfor besluttet å stenge bassenget å tappe ned for å undersøke omfanget av problemet med nye løse fliser.

Med bakgrunn i problemstillingen er det utarbeidet et utredningsnotat for rehabilitering av Lakselv svømmehall. Utredningen tar for seg en vurdering av problemene vedrørende løse fliser og ser på flere mulige løsninger for å kunne sette Lakselv svømmehall i drift igjen. Utredningsnotat med betongprøveresultater er i dag lagt frem for Formannskapet med innstilling fra kommunedirektør på valg av løsning.

Formannskapet i Porsanger har i møte den 28. mars vedtatt følgende (Saken skal behandles i kommunestyret 11. mai)

Kommunestyre vedtar utbedringer av bassenget ved å gå for alternativ 5, samt alle punkter under teknisk utstyr og universell utforming. Følgende tiltak iverksettes:

  • Fiberarmert PVC duk i hele bassenget
  • Bytte av ventilasjonsanlegg
  • Bytte av vannbehandlingsautomatikk
  • Belysning i bassenglokale med tilhørende arealer, bytte til LED
  • Universell utforming:
    • Heis
    • Unisex garderobe /dusj og WC

Kommunestyret bevilger totalt kr 7 700 000, - til rehabilitering av Lakselv svømmehall Investeringen dekkes ved nytt låneopptak. Formannskapet ber kommunedirektøren igangsette tilbudsinnhenting, med forbehold om kommunestyrets endelige behandling.