Porsanger kommune minner om den årlige ryddeaksjonen. Aksjonen skjer i uke 19 og 20, dvs. fra og med mandag 6. mai til og med onsdag 15. mai 2024. Vi kan da vise frem et ryddig tettsted til årets nasjonaldag. Lag, foreninger og bedrifter i Porsanger oppfordres herved til å sette av noen timer til opprydding på egen tomt, i sentrum og sentrumsområder. Alle som deltar i ryddeaksjonen vil være med i trekningen av en premie på kr. 3000,- Meld på et ryddelag og si hvor du/dere vil rydde. Alle foreninger, skoleklasser, idrettslag, grendelag og andre organisasjoner kan vinne premien. Eventuelle privatpersoner eller bedrifter som vinner må velge en eller flere lokale ideelle aktører å gi premien til. 

Ryddelag kan melde seg på til ryddeaksjonen@porsanger.kommune.no Det er i hovedsak flygesøppel som skal samles inn. Det forventes at alle privatpersoner og bedrifter holder det ryddig rundt egen eiendom. Kommunen vil være behjelpelig med ekstra søppelsekker og innhenting. I år skal det kun benyttes blanke søppelsekker (endret fra svart farge). Flygeavfall som papp & papir, plast, isopor og lignende samles inn. Søppelsekker kan hentes på uteseksjonen i Lakselv, mellom kl 08:00 og 14:00 mandag - fredag Sekkene med søppel knytes igjen og plasseres langs E6, fra krysset inn til Saarela og opp til rundkjøringen. NB! Det er kun mulig å levere flygesøppel. Sekker med løv og gress vil ikke bli kjørt bort av kommunen. Dette må huseier / tomteeier selv frakte bort til Gairasmoen avfallsanlegg. Dersom det blir stående sekker igjen, ber vi om å bli underrettet på tlf. 905 54 993. Avfallssekkene vil bli plukket opp på torsdag 16. mai. 

Kontaktpersoner vedrørende ryddeaksjonen:  Jonny Olsen tlf. 905 54 993 Eventuelt servicekontoret, tlf. 784 60 000