Helsestasjonen gjennomfører vaksinering mot sesonginfluensa og pneumokokk (lungebetennelse) som følger:

Datoer: tirsdag 10. mai og tirsdag 24. mai
Tidspunkt: begge dager kl. 1600 -1800
Sted: Helsestasjonen/Rådhuset

Ingen timebestilling.

Pneumokokk vaksinen koster nå kun kr. 100,- pr dose for alle over 65 år. Vanligvis koster denne vaksinen 400,- Informasjon om peneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nyheter/2022/gratis-pneumokokkvaksine/

Influensavaksinen er gratis for risikogrupper/ alle over 65 år. Informasjon om influensavaksine: https://www.fhi.no/contentassets/92724a51f6ff48e39aa37859543403e3/vedlegg/informasjonsskriv-om-influensavaksine-til-risikogruppene-2021-2022-nynorsk.pdf