Velgere som ønsker å stemme før forhåndsstemmeperioden begynner, kan henvende seg til en hvilken som helst kommune i Norge for å stemme i perioden 3. juli til og med 9. august.

Dette kalles tidligstemme.

OBS: I tidligstemmeperioden benyttes generelle stemmesedler. Det vil si at du kan kun stemme på parti, uten å gi personstemmer. Dersom du ønsker å ha muligheten til å gi personstemmer, må du vente til de ordinære stemmesedlene er mottatt. 

I Porsanger kan du tidligstemme ved servicekontoret, Rådhuset, i denne perioden. Ta kontakt på tlf. 78 46 00 00 for å avtale tidspunkt.

HUSK ID-KORT MED BILDE.