Fremmøteprosenten ved årets valg var på 64,72 %. Dette er en liten nedgang siden valget i 2019, da oppmøte var på 65,6 %

Av de 2078 som stemte ved årets valg var det hele 44.71 % (929 stk) som forhåndsstemte

Gå til https://valgresultater.no/valg/2023 for offisielle valgresultater for Porsanger kommune og resten av landet.

Følgende er valgt som faste kommunestyrerepresentanter for perioden 2023 - 2027:

Rangering Parti Representant
1 H Jo Inge Hesjevik
2 TLP Hans Magnus Thunestvedt
3 AP Mariell Haugli
4 H Nina Kulsland Eriksson
5 TLP Heli Marjaana Korhonen
6 FRP Stig Ronny Nilsen
7 H Glenn Jolma
8 AP Roar Nesbø
9 TLP Helge Nicolaisen
10 SV Sylvi Josefine Johnsen
11 SP Jon Nikolaisen
12 H Vetle Langedahl
13 FRP Fred Willy Persen
14 TLP Helge Ragnvald Olaussen 
15 H Bjørnar Pedersen
16 AP Hilde Skanke
17 TLP Åge Arnfinn Persen
18 H Maj-Britt Kollevåg Busæt
19 FRP Torgeir Kåre Thomassen

 

Følgende er valgt som vara kommunestyrerepresentanter for perioden 2023 - 2027:

Parti Representant
H

Magnus Skarhol Gran

Hege Kristin Birkely

Roger Storm Mjelde

Anne-Rita Hansen

Eli Marianne Johansen Rognmo

Marianne Johnsen Utsi

Eva Marie Johansen

Olaf Bjarne Andersen

Asbjørn Kollevåg

TLP

Nils Robert Robertsen Kvalvik

Robert Severin Pedersen

Karsten Charles Persen

Turid Kirsten Wilhelmsen

Boye Isaksen

Jannicke Henriksen

Kamilla Elise Andersen

Yngve Ronald Johannessen

AP

Kjetil Hanssen

Veronica Josefsen

Kjetil Borgen

Arnold Håkonsen

Torkjell Johnsen

Torunn Haugli Norderval

FRP

Katri-Helen Johansen

Britt Hennie Kollevåg

Eirin Celin Sætrum

Frank Johnsen

Bjørn Bakkeby

Karlsen Renathe Solberg

SV

Renate Fagerness Sjøenden

Anneli Naukkarinen

Katrine Elden Hoven

Maja Lindbäck

SP

Nils-Roger Pettersen

Marit Holm Pettersen

Kai Simon Johansen

Geir Kåre Pettersen