Etter å ha fulgt nasjonale retningslinjer, samt prosedyrer fra Mattilsynet kan det konkluderes med at det ikke er, eller har vært, farlige bakteriverdier i drikkevannet.

De positive prøvene skyldtes en mindre teknisk feil i selve prøveutstyret. Med andre ord var drikkevannet aldri kontaminert, og ingen innbyggere ble eksponert for bakteriene som ble påvist i råvannsprøvene. 

Kommunen følger føre-vár prinsippet, og har grundig oversikt over kvaliteten på drikkevannet.