Nå er annlegget i full drift. Kommunen takker innbyggere og næringsliv for at de har redusert vannforbruket i perioden hvor anlegget har hatt redusert drift.