Porsanger kommune gjennomfører i regi av Helsestasjonen nye Foreldrekurs våren 2024. 

Kurset er i utgangspunktet utviklet for foreldre med barn under skolealder, men kurset er likevel overførbart til barn i alle aldre. Målet med kurset er at foreldre skal føle seg mer rustet i omsorgsrollen og hvordan de kan skape et godt samspill med barna.

Foreldrekurset COS-P er gratis å delta på.

Påmelding til Porsanger Helsestasjon på telefon 400 02 190 (ikke mulig å sende SMS på dette nummeret) eller direkte til din helsesykepleier.

Du kan velge kurs i følgende perioder:

10.01-06.03.2024 kl 17.00-19.00 hver onsdager i 8 uker (ikke kurs i uke 9 pga vinterferie). Oppmøte på Porsanger helsestasjon. Kursledere: Lise Katrine Guttorm og Trine Trane.

12.03.-07.05.2024 kl 17.00-19.00 hver tirsdag i 8 uker (ikke kurs i påskeuka). Oppmøte Porsanger helsestasjon. Kursledere: Torunn Haugli Norderval og Renate Pettersen. 

Velkommen til kurs!