Denne uken er flere deltakere fra barnevernssektoren i Porsanger, Gamvik, Nordkapp og Lebesby samlet i Porsanger.

Da BUF-etat kom med henvendelse til barnevernsleder i Porsanger komune falt det naturlig å også invitere de andre kommunene i Midt-Finnmarksamarbeidet. 

Tema for fagsamlingen er familieråd, og BUF-etat er på plass for å å gi faglig påfyll til  deltakerne fra de 4 kommunene. Fra Porsanger er det 2 familierådskoordinatorer til stede som får verktøy og konkrete innspill til hvordan man kan få i gang familierådsprosesser i kommunen.

Erfaringsutveksling er som vanlig en uvurderlig komponent i slike samlinger, og kommunen vil rette en stor takk til deltakerne fra samarbeidskommunene for å ha ha tatt turen til Porsanger.