Dagens program startet i Kultursalen. Der var det skolefremvisning av filmen "La Elva Leve" for elever fra videregående skole og ungdomsskole. Sametingspresidenten Silje Karina Muotka og varaordfører Sylvi Johnsen holdt tale til ungdommen før filmen.

Fra kl. 10 var det arrangement på FeFo, hvor FeFo-direktør Jan Olli og sametingspresidenten holdt taler, og flinke elever fra Porsangerskolen underholdt med sang og musikk.

Det var ikke mye tid til å puste for Sametingspresident og varaordfører denne dagen! Etter arrangementet på FeFo bar det ut til Porsangmoen, hvor GP inviterte til markering av dagen og start på et nytt undervisningsopplegg, utarbeidet i samarbeid mellom GP og Sametinget.

Jørn Qviller, sjef for Finnmark landforsvar, uttrykte stolthet over å få å være med å markere oppstart av prosjektet “undervisningsopplegg om samisk kultur og historie” for ansatte og vernepliktige på garnisonen.

På ettermiddagen åpent Verdde hotel dørene og inviterte til feiring av dagen. Der fikk de oppmøtte høre tale fra varaordfører, og vakker musikk fra artisten Isak Samuel Hætta.

Takk til alle som var med å markere samisk nasjonaldag i Porsanger - og særlig takk til de flinke elevene fra Porsangerskolen som sang for oss.