Øverste politiske ledelse i de fire ordførerne åpnet møtet med å skissere hvilke forventninger de har til samarbeidsfeltene. Ordfører Aina Borch (AP) fra Porsanger, fungerende ordfører Tor Harald Mikkola (SP) fra Nordkapp, ordfører Sigurd K. Rafaelsen (AP) fra Lebesby og ordfører Alf Normann Hansen  (SV) satte tonen for konstruktive inspill til samlingen. 

Statsforvalter, ved fagdirektør Jan-Peder Andreassen, innledet til de forskjellige presentasjonene av samarbeidsprosjektene. Han dro blant annet frem viktige forutsetninger for et vellykket interkommunalt samarbeid, hvor både politisk og administrativ samarbeidsvilje ble vektlagt. 

Det ble gitt presentasjoner av status for Midt-Finnmark samarbeid når det gjelder plankontor, barnevern og IKT, før Geir Vinsand fra NIVI gav gode analyser og anbefalinger vedrørende veien videre for Midt-Finnmark samarbeidet.