Vi er nå over i en ny fase av koronapandemien, der vi ikke har pålitelige tall for antall smittede og der de tallene heller ikke gir noen nyttig informasjon. Etter at samfunnet er åpnet opp, når færre registrerer positive tester og flere grupper ikke tester seg, vil ikke smittetallene lenger gi et reelt bilde av smittesituasjonen.