Kommunen inviterer til ny innspillsrunde for å finne varamedlemmer til kommunale råd - det gjelder særlig til kommunens Eldreråd, men også til Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

De kommunale rådene ble oppnevnt etter valget 2023, og har funksjonsperiode 2023-2027. 

Begge rådene bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. 

 

Vi inviterer på nytt interesseorganisasjoner til å fremme forslag på varamedlemmer til Eldreråd og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Privatpersoner som ønsker å være varamedlem oppfordres også til å melde sin interesse. 

 

Forslag sendes til kommunen snarest, men senest innen 10.mai 2024. Forslagene sendes til postmottak@porsanger.kommune.no eller pr post til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv.