Lag og foreninger som ønsker å arrangere 17. mai bes melde interesse med programforslag, det vil gis tilskudd til et arrangement i hvert område. Epost sendes postmottak@ porsanger.kommune.no med kopi til magnus.martinsen@porsanger.kommune.no