Husker du når røykvarslerne i boligen din ble montert? Hvis det begynner å nærme seg ti år siden, er det på tide å erstatte dem med en ny modell. En røykvarsler har nemlig begrenset holdbarhet.

Funksjonsevnen til en røykvarsler vil reduseres over tid, og mange røykvarslere er datostemplet. Studier viser at funksjonsevnen kan være redusert med 30 prosent når varsleren er ti år gammel. Har du røykvarslere som er eldre enn ti år bør du bytte dem ut med nye. Husk også at røykvarsleren skal være CE-merket

Hjelp dine nærmeste å bytte

Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann. Sjekk om dine nærmeste har røykvarsler som fungerer og bytt batteri for dem.

Vedlikehold

Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det bidrar til bedre holdbarhet. Test alltid røykvarsleren når du kommer til hytta, batteriet kan ha gått tomt mens du var borte og du vil derfor ikke få varsel om at det bør byttes.

Røykvarsler er noe av det viktigste du kan ha i boligen eller på hytta. Den passer på deg hele døgnet og gir tidlig varsel dersom det begynner å brenne. Også når du sover. Undersøkelser viser at røykvarslere redder flere titalls liv i Norge hvert år

Krav

§ 7 i Forskrift om brannforebygging omhandler påbud til røykvarsler i boliger og hytter og her står det blant annet:

  • Boliger og hytter skal ha minst én røykvarsler i hver etasje.
  • Røykvarsleren skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
  • Den skal høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Vi anbefaler også å montere røykvarsler på soverom. Dette betyr at det svært ofte ikke er tilstrekkelig med én røykvarsler i boligen eller på hytta.

Det er eieren av boligen eller hytta som har ansvaret for å montere røykvarsler. De som bor i boligen eller disponerer hytta har ansvaret for å teste røykvarsleren samt skifte batteri jevnlig (normalt årlig).

Brannvesenets juletips

Sjekk dato på røykvarsleren og bytt batteri 1. desember. Hjelp dine nærmeste,  sjekk og skift batteri på røykvarsleren nå når du har lest denne. Gi gjerne en røykvarsler i julegave til noen du bryr deg om.