Ungdom i Fokus har gleden av å invitere bedrifter, virksomheter og utdanningsaktører til å være med på yrkes- og utdanningsmesse i Lakselv. Alle utstillere får tildelt en standplass hvor man kan vise frem sin virksomhet og fortelle om mulighetene i Porsanger og Finnmark. Det oppfordres til kreativitet ved standene og til å engasjere ungdommene som kommer innom standen. Utstillere må melde seg på innen 14. november 2022. Påmeldingslink ligger her!

 

Yrkes- og utdanningsmessa er en del av fokusuka for psykisk helse der Porsangerskolens ungdomstrinn og Lakselv Videregående skole i samarbeid med Ungdom i Fokus og kommunen en hel uke retter søkelyset mot hvordan man fremmer god psykisk helse blant ungdom. En viktig del av å fremme god psykisk helse er å ha gode fremtidsutsikter. Derfor får de helt i starten av fokusuka for psykisk helse lov å se mulighetene innenfor utdanning og yrker som er i kommunen! 

Håper å se mange ungdommer og engasjerte mennesker på stand! 

 

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Mariell på e-post: mariell.haugli@porsanger.kommune.no