Porsanger kommune minner om at innbyggere som ønsker Koronavaksinering må registrere dette via kommunens hjemmeside på lenken nedenfor:

https://www.porsanger.kommune.no/registrering-for-vaksine.558964.no.html

Det pågår nå vaksinering i flere av gruppene parallelt. I uke 30 har kommunen fått mange vaksiner og vi har derfor kunne starte opp innkalling også  i aldersgruppene 18-24 år, 25-39 år og 40-44 år. Mange innbyggere i de yngre aldersklasser har allerede sendt inn forespørsel om vaksine, noe som er svært positivt og sikrer at vaksinering kan gjennomføres fortløpende i ukene som kommer. 

Vi oppfordrer imidlertid alle som ikke allerede har registrert seg for 1. vaksinedose om å sende inn forespørsel så raskt som mulig. 

Vi minner også om at innkalling til vaksinetime kommer på SMS, og oppfordrer til at man selv om det er sommer og ferie prioriterer å møte til oppsatt vaksineringstidspunkt.